Damir

Träffa Damir

Träffa Damir, vår nya medarbetare   Vad jobbar du med på Nominit?– Jag jobbar i kallformningen, kort kan man beskriva min uppgift med att jag är med hela vägen från ritning till färdig produkt.   Vad är det roligaste med mitt jobb? – Jag uppskattar verkligen att känna förtroendet som ledningen har för medarbetarna. Det…
Read more