Academy

NOMINIT ACADEMY

För att öka våra kunders kunskap om kallformningens möjligheter och fördelar, erbjuder vi en utbildning som vi kallar för Nominit Academy. Vi vill bidra till att öka kundens förståelse för att kallformningen som teknik vid tillverkning av metallkomponenter ger en mängd fördelar såsom kostnadseffektivitet, precision och kvalitet.

Nominit Academy riktar sig främst till konstruktions- och utvecklingsavdelningar, men är även uppskattad av inköpare. Under utbildningen varvas teori med praktik, varför den företrädesvis genomförs i våra produktionslokaler i Värnamo. I de fall det inte passar eller om kunden vill så går det bra att genomföra den hos kunden.