Stötta IFK Värnamo

Vi ser fram emot ett lovande 2022 tillsammans med IFK Värnamo! Samtidigt som IFK Värnamo har tagit stora kliv på planen har vi på Nominit tagit stora kliv och utvecklat vår verksamhet och kapacitet. Med optimism och fokus på utmaning står vi på Nominit enade, förberedda och väl rustade för framtidens uppgifter. Gångna årens ovisshet har…
Read more