Foto till sommarhälsning, Nominit

Utmaningar, satsningar och en fortsatt blick framåt!

Utmaningar, satsningar och en fortsatt blick framåt! Ytterligare en annorlunda vår har passerat! Där 2020 präglades av en ständig ovisshet har 2021 bjudit på utmaningar i flera nyanser. På Nominit har vi efter att ha infört noggranna restriktioner lyckats klara oss bra ifrån sjukfrånvaro. I samband med att restriktionerna släpps ser vi nu hur vi…
Read more